ISO 9001:2015

               ISO 9001 etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir.
               Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarınca verilmiştir.

ISO 14001:2015

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.
ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.
 
ISO 14001:2015 standardının bölümleri ise aşağıdaki gibidir:
  • Genel gereksinimler,
  • Çevre politikası,
  • Planlama,
  • Uygulama ve Operasyon,
  • Düzeltici ve önleyici faaliyet ve
  • Yönetimin gözden geçirmesidir.
 

ISO 27001:2015

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir.
Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1  Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim sistemi Uygulamanın Yararları

• Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek
• Bilgi Teknolojileri yeteneklerinin net olarak görülebilmesi
• Varolan hizmetler hakkında daha net bir bilgi
• Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar
• Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış
• Bilgi Teknolojisi yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi
• Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı
• İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi
• Gereksiz işlerin elimine edilmesi
• Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması