Sezinde performans yönetimi şirket içi stratejik planlamalar ile çalışanların bu planlamalara sürekli uyumunu sağlamaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

 

Performans yönetiminin desteklenmesi amacı ile çeşitli ERP ve CRM yazılımları şirket bünyesinde kullanılmakta ve şirket hedefleri doğrultusunda süreklilik sağlanmaktadır.