• Sezin Tıp uzun ve orta vadeli hedeflerine yaraşacak biçimde insan odaklı yaklaşımı ile uyumlu ücret sistemini uygulamaktadır. Ücret sistemimiz, en değerli sermayemiz olan insan kaynağını şirket bünyesine kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
  • Ücret yönetimi proje büyüklüğü ve performans göstergeleri baz alınarak yapılmaktadır. Amaç yüksek performansı ödüllendirmek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.
  • Çalışma arkadaşlarımıza yemekhane ticket uygulaması ile öğlen yemek hizmeti sağlanmaktadır.
  • Pozisyonu gereği yoğun seyahat etmek durumunda olan çalışanlarımız için de bulundukları bölgede kendilerine otel hizmeti sağlanmaktadır.