Vizyon Misyon ve BGYS Politikamız

“Hedefimiz insanlara daha sağlıklı bir gelecek hazırlamak”

Bugün ülkenin dört bir yanında yeni sağlık ve yapı geliştirme hizmetlerine, hep birlikte, Sezinli olmak ruhunu hiç kaybetmeden odaklanan bir firma olarak, sürdürülebilir büyümeyi yakalayarak ilerliyoruz. İnsanlarımızın sağlık sorunlarının çözümlerine inovatif yaklaşımlarımızla yardımcı oluyor ve Sezin ailesi olarak bu hizmetleri sunmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Sezin ailesi, girişimci yapısı, akılcı stratejileri ve çeşitliliğe verdiği önem ile birlikte teknoloji ve insan kaynaklarına gereken yatırımları gereken yer ve zamanlarda yaparak, dokunduğu her alanda ve coğrafyada, dokunduğu her insanın hayatına kalıcı değerler katmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Vizyon

İnovatif, çözüm odaklı ekibimiz ile; sorun odaklı değil, çözüm odaklı yaklaşımlarımız ile iştigal ettiğimiz sektörlerde bulunduğumuz yeri teknoloji ve değişim ile paralel olarak durmadan geliştirmek ve ilerlemeye devam etmek.

Misyon

Kilometre taşlarımızdan olan sağlık sektöründeki insan hayatına değer katan yaklaşımlarımızı tüm devam eden ve gelecekteki iştiraklerimizde sürdürülebilir kılmak ve ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın refah artışına katkıda bulunmak.

BGYS POLİTİKAMIZ

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması ” Bilişim Teknolojileri kapsamında. sözleşmenin gözden geçirme aşamasından başlayarak, ihale, iş geliştirme ve projelendirme, satın alma, hizmet sunma,  teknik servis sağlama ve bunlara ait tüm operasyonlar ” kapsamında; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek

Kararlılık

Adalet

İvovatiflik

Çalışan Odaklılık

Sürdürebilirlik

İtibar

İşini Severek Yapmak

Mesleki Sorumluluk